Hijsbalk Amsterdam

Hijsbalk Amsterdam

Hijsbalk Amsterdam

De hijsbalk Amsterdam bestaat al sinds de zeventiende eeuw. De balk is dan ook veel te zien op oude panden. Officieel heet een hijsbalk een hanebalk. Het is een balk die zich net onder het hoogste punt van het dak bevindt. De balk wordt gebruikt om spullen aan op te tillen. Vooral meubels, aangezien deze vaak niet door het trapgat van oude panden passen. Veel balken zijn echter zeer gevaarlijk wanneer deze worden gebruikt, omdat ze niet meer stevig genoeg zijn. En bij schade of ongelukken bent u als eigenaar of beheerder aansprakelijk. Zorg daarom dat u een hanebalk tijdig laat keuren.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over een hijsbalk Amsterdam.

Oude traditie

De hijsbalk is een oude traditie die niet verloren mag gaan. Er is daarom actie nodig om te voorkomen dat een hijsbalk onbruikbaar wordt gemaakt. Voor bewoners is het namelijk erg ongunstig als dit gebeurt. Zij zullen dan gebruik moeten maken van een verhuislift voor het naar boven brengen van meubels die niet door het trapgat passen. Hierbij kunnen de kosten oplopen en is soms zelfs een vergunning nodig.

Keuring hijsbalk Amsterdam

De oplossing voor het in stand houden van de traditie is het keuren van hijsbalken. Hiervoor kunt u terecht bij Hanebalk B.V. Wij nemen het gehele keuringsaspect voor onze rekening. Na een geslaagde keuring kan de hijsbalk weer veilig worden gebruikt. Tevens bent u hierna als eigenaar/beheerder verzekerd bij schade en ongelukken. Voor particulier gebruikt geldt een verzekering van zeven jaar en voor bedrijfsmatig gebruik één jaar. Wij doen aan hijsbalk keuring in Amsterdam. Neem contact op.

Hijsbalk Amsterdam
Hijsbalk keuring

Aansprakelijkheid hanebalk

U bent als appartement- of huiseigenaar aansprakelijk bij het gebruik van een hanebalk. Zorg daarom dat u een keuring voor de balk laat uitvoeren. Zo kunnen wij u vanuit onze verzekeringspolis volledige dekking bieden bij schade en ongelukken. Voor particulier gebruik geldt deze dekking zeven jaar en voor bedrijfsmatig gebruik één jaar.

Beheer van uw hanebalk

Wij sluiten graag een contact af voor het beheer van uw hanebalk. Zo hoeft u zich nergens meer zorgen om te maken. Het beheer houdt namelijk in dat wij onder andere inspecties, keuringen en rapportages verzorgen. Mocht er een keuring plaatsvinden, dan geven wij dit altijd op tijd aan. Ook hoort u het tijdig als er werkzaamheden nodig zijn. Ten slotte slaan wij alle gegevens omtrent de hanebalk, keuringen en werkzaamheden online op. Deze kunt u te allen tijden aanvragen.

Volledige ontzorging

Hanebalk B.V. is dé partner voor uw hijsbalk keuring. Een hijsbalk is een andere naam voor een hanebalk. Wij zijn, als enige bedrijf, een officiële keurder voor hanebalken. Wilt u uw hijsjuk keuren door ons? Dan plannen we samen met u een keuring in. De onafhankelijke keuringsinstantie Aboma komt bij u langs om de keuring uit te voeren. Zij zijn veiligheidsspecialist binnen de bouw en verticale transport. Naast de keuring verzorgen wij ook de bereikbaarheid van de hanebalk. Hiervoor regelen wij de nodige vergunningen en ontheffingen. Daarnaast hebben wij zelf de beschikking over hoogwerkers en steigermateriaal. Hierdoor zijn we erg flexibel.

Direct duidelijkheid over de veiligheid

Tijdens de keuring is direct duidelijkheid over de veiligheid van de verhuishaak. Na afloop wordt er altijd een keuringsrapport opgesteld met het resultaat van de keuring. Mochten er tekortkomingen worden geconstateerd, dan vindt u deze terug in het keuringsrapport. Op basis van de staat van de verhuishaak worden aanbevelingen gedaan om de tekortkomingen te verhelpen. Wordt de verhuisbalk afgekeurd? Dan kunt u een waarschuwingsbrief ontvangen met daarin de reden van afkeuring.

Hijsbalk Amsterdam

Hanebalk B.V.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Hanebalk B.V. is de enige officiële keurder van hijsbalken. In samenwerking met Aboma keuren zij uw hijsbalk Amsterdam. Aboma is een onafhankelijk keuringsinstituut en specialist in veiligheid binnen de bouw- en verticaal transportbranche. Wilt u een afspraak maken voor een keuring? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte.