Laat uw hijsbalk verzekerd keuren.

Verzekerd van veilig hijsen!

De hanebalk is de horizontale balk vlak onder de nok van het dak, die deel uitmaakt van de dakspantconstructie. U weet wel, de hijsbalk die onder andere veel door particulieren gebruikt wordt bij het verhuizen…
Hanebalk BV is het enige officiële adres voor het keuren van hanebalken, het keuringsinstituut Aboma neemt het keuringsaspect voor haar rekening dit is een absolute borging voor een volledig onafhankelijke keuring. De geldigheid van een door Hanebalk/Aboma goedgekeurde verhuisbalk is bij particulier gebruik 7 jaar!