Keuren, onderhouden en beheren van Hanebalken

De ARBO wetgeving

Voor het bedrijfsmatig gebruik van hijsbalken en voor alles wat in dit verband met hijsen van goederen te maken heeft, is er sinds 1997 regelgeving vastgelegd in de Arbowet. Volgens Arbobesluit art. 7.4-a moeten arbeidsmiddelen (dus ook hijsmiddelen) afhankelijk van het gebruik worden gekeurd door een deskundig persoon. In samenwerking met het onafhankelijke keuringsinstituut Aboma heeft Hanebalk een procedure vastgesteld inzake het keuren, onderhouden en beheren van hanebalken. Aboma neemt het keuringsaspect voor haar rekening.

Keuren

De medewerkers van Hanebalk brengen uw vastgoed in kaart en verzorgen alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Samen met u plannen wij de Aboma keuringen of de inspecties in. Ook verzorgen wij de uitpandige bereikbaarheid van de hanebalk. Hanebalk heeft autohoogwerkers en steigermateriaal in eigen beheer. Dit bevordert onze flexibiliteit.

De geldigheid van een door Hanebalk/Aboma goedgekeurde verhuisbalk is bij particulier gebruik 7 jaar!

Aboma

Een keuring is een absolute vereiste. Wij hebben daarom een exclusieve samenwerking met de onafhankelijke keuringsinstantie Aboma uit Ede. Aboma is, in de bouwnijverheid en het verticaal transport, specialist op veiligheidsgebied en biedt onder andere keurings- en certificeringsdiensten.

Zie ook www.aboma.nl.

Na afloop van de keuring ontvangt u het Aboma keuringsrapport en wordt u geïnformeerd over het resultaat van de uitgevoerde keuring. Indien er geen gebreken zijn vastgesteld wordt een goedkeuringssticker aangebracht. Als er tijdens de keuring eventuele tekortkomingen worden geconstateerd wordt dit vermeld in het keuringsrapport. Naar aanleiding van deze rapportage wordt er een aanbeveling gedaan om de tekortkomingen te verhelpen.

Aansprakelijkheid

U bent als eigenaar aansprakelijk bij het gebruik van de hanebalk. Wij bieden u bij opdracht vanuit onze verzekeringspolis volledige dekking bij schade en ongelukken. Indien de hanebalk wordt afgekeurd, trekken wij deze dekking in. U wordt hier uiterlijk 24 uur na keuring schriftelijk over geïnformeerd.

Beheer

Graag sluiten we met u een contract af voor het beheer van de hanebalk. Binnen dit contract vallen onder andere de visuele inspecties, de Aboma keuringen en de bijbehorende rapportages. Wij informeren u tijdig over het plaats vinden van deze inspecties of keuringen. Indien er werkzaamheden uit voortvloeien, zullen wij u hier schriftelijk over informeren. Alle gegevens met betrekking tot inspectie- en keuringsdata, de staat van de hanebalk en de eventueel verrichte inpandige en/of uitpandige werkzaamheden worden door ons digitaal opgeslagen en zijn altijd opvraagbaar. Wij zijn 24/7 bereik- en inzetbaar.