Hanebalken

De ARBO wetgeving

Hanebalk BV. heeft een exclusieve samenwerking met het onafhankelijke keuringsinstituut Aboma. Aboma is een specialist in ARBO wetgeving en veiligheid. In samenwerking met Aboma is Hanebalk BV het enige officiële adres voor hanebalk keuringen. De geldigheid van een door Hanebalk BV./Aboma goedgekeurde verhuisbalk is bij particulier gebruik 8 jaar.

keurmerk aboma
keuring verhuisbalk

Keuring Hanebalk

Als u uw hijsbalk / hanebalk wilt gebruiken, dan is het belangrijk dat deze nog steeds veilig is. Volgens de wet bent u als gebouweigenaar altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van uw hijsbalk. Samen met u plannen wij de Aboma keuringen. Tevens verzorgen wij de uitpandige bereikbaarheid van de hanebalk en verzorgen wij de benodigde vergunningen en ontheffingen. Hanebalk BV heeft de beschikking over (auto)hoogwerkers en steigermateriaal. Dit bevordert onze flexibiliteit.

Keuring

Samen met u plannen wij de Aboma keuringen. Tevens verzorgen wij de uitpandige bereikbaarheid van de hanebalk en verzorgen wij de benodigde vergunningen en ontheffingen. Hanebalk BV heeft de beschikking over (auto)hoogwerkers en steigermateriaal. Dit bevordert onze flexibiliteit.

Hijsbalk keuring

Aboma

Een keuring is een absolute vereiste. Wij hebben daarom een exclusieve samenwerking met de onafhankelijke keuringsinstantie Aboma uit Ede. Aboma is, in de bouwnijverheid en het verticaal transport, specialist op veiligheidsgebied en biedt onder andere keurings- en certificeringsdiensten.

Zie ook www.aboma.nl.

Na afloop van de keuring ontvangt u het Aboma keuringsrapport en wordt u geïnformeerd over het resultaat van de uitgevoerde keuring. Als er tijdens de keuring eventuele tekortkomingen worden geconstateerd wordt dit vermeld in het keuringsrapport. Naar aanleiding van deze rapportage wordt er een aanbeveling gedaan om de tekortkomingen te verhelpen. Indien een hanebalk is afgekeurd ontvangt u een waarschuwingsbrief waarin
aangegeven wat de reden is.

Aansprakelijkheid

U bent als eigenaar aansprakelijk bij het gebruik van de hanebalk. Wij bieden u bij opdracht vanuit onze verzekeringspolis volledige dekking bij schade en ongelukken. Indien de hanebalk wordt afgekeurd, trekken wij deze dekking in. U wordt hier uiterlijk 24 uur na keuring schriftelijk over geïnformeerd.

Aansprakelijkheid

U bent als eigenaar aansprakelijk bij het gebruik van de hanebalk. Wij bieden u bij opdracht vanuit onze verzekeringspolis volledige dekking bij schade en ongelukken. Indien de hanebalk wordt afgekeurd, trekken wij deze dekking in. U wordt hier uiterlijk 24 uur na keuring schriftelijk over geïnformeerd.

Beheer hanebalk

Graag sluiten we met u een contract af voor het beheer van de hanebalk. Binnen dit contract vallen onder andere de visuele inspecties, de Aboma keuringen en de bijbehorende rapportages. Wij informeren u tijdig over het plaats vinden van de keuringen. Indien er werkzaamheden uit voortvloeien, zullen wij u hier schriftelijk over informeren. Alle gegevens met betrekking tot inspectie- en keuringsdata, de staat van de hanebalk en de eventueel verrichte inpandige en/of uitpandige werkzaamheden worden door ons digitaal opgeslagen en zijn altijd opvraagbaar.

Enthousiast geworden?

Neem vrijblijvend contact met ons op!